Voucher Cadou

Voucher cadou

Cadoul ideal pentru bărbații din jurul Dumneavoastră: Vouchere de cumpărături! Astfel evitați neplăcerile ca produsul ales de Dumneavoastră să nu fie agreat, sau să nu se potrivească mărimea.

Voucherele au valori de 150, 250, respectiv 500 Lei (TVA inclus) și pot fi achiziționate în magazinele Seroussi din următoarele orașe: București – AFI COTROCENI, Cluj-Napoca – IULIUS MALL, Cluj-Napoca – VIVO!, Odorheiu-Secuiesc – MAGAZIN DE PREZENTARE SEROUSSI, Târgu-Mureș - PROMENADA MALL

Emitentul acestor vouchere cadou este NORADA SA, care își asumă dreptul de a hotărâ sistarea programului sau retregerea acestora.

Vouchere Seroussi

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Condiţii de achiziţie

 • Orice persoană care doreşte să ofere un cadou sub formă de cumpărături din magazinele Seroussi poate să achiziţioneze un card cadou, pe care să îl ofere persoanei pe care o are în vedere. 
 • Cardurile cadou pot fi achiziţionate de orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă are sau nu domiciliu în România.
 • Cardurile cadou pot fi achiziţionate, în limita stocului disponibil, de la orice magazin fizic din reţeaua Seroussi. Lista de magazine poate fi consultată on-line, la adresa https://seroussi.ro/ro/magazine-seroussi .
 • Cardurile cadou sunt disponibile cu valori de 150, 250, 500 lei (TVA inclus). Pentru alte sume, pot fi achiziţionate combinaţii de carduri cu valori diferite.
 • Fiecare card are o valoare unică, inscrisă pe faţă, iar pe verso un cod unic de bare, care va fi citit la momentul achiziţiei cardului şi la momentul plăţii utilizând cardul în cauză.

 

Condiţii de utilizare

 • Cardul cadou poate fi utilizat exclusiv în magazinul fizic Seroussi din magazinul de unde a fost preluat, pentru achiziţia oricăror produse din ofertă, inclusiv a celor aflate în promoţie sau în alte oferte speciale.
 • Cardul nu este nominal, ci este transmisibil.
 • Cardul cadou poate fi folosit o singură dată, într-o singură tranzacţie. Valoarea produselor achiziţionate trebuie să fie egală sau mai mare cu valoarea înscrisă pe card. În cazul în care valoarea cumpărăturilor depăşeşte valoarea nominală a cardului, diferenţa va fi achitată prin orice alt mijloc de plată acceptat în magazinele Seroussi.
 • Dacă o personă deţine mai multe carduri cadou, acestea pot fi cumulate pentru o singură tranzacţie.
 • La achiziţiile cu card cadou nu se oferă rest.
 • Cardul cadou nu poate fi folosit pentru a achiziţiona un alt card cadou
 • Soldul cardului cadou nu poate fi transferat sau răscumpărat.
 • Contravaloarea cardului nu poate fi restituită nici achizitorului iniţial şi nici deţinătorului ulterior.
 • Cardul cadou este valabil 6 luni de la data achiziţionării, pentru o singură tranzacţie. După expirarea perioadei de valabilitate, cardul cadou nu mai poate fi utilizat pentru achitarea contravalorii produselor achiziţionate. După expirarea perioadei de valabilitate, soldul cardului cadou este considerat pierdut; posesorul cardului cadou are întreaga responsabilitate în legătură cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind îndreptăţit la nici un fel de despăgubire din partea Seroussi. Data până la care este valabil cardul cadou poate fi verificată, prin citirea codului de bare, la orice magazin din reţeaua Seroussi.

 

Condiţii de retur

 • Returnarea produselor achiziţionate cu card/carduri cadou, se va realiza respectând condiţiile de retur valabile în reţeaua de magazine Seroussi.

 

Litigii  

 • Eventualele litigii apărute între organizator și cumpărătorii/ utilizatorii cardului cadou se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 • Legea aplicabilă este legea română.

 

Protecţia datelor cu caracter personal

Seroussi este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal ţinut de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În această calitate, Seroussi garantează respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate cu ocazia achiziţiei şi utilizării de carduri cadou ce au calitatea de persoane vizate, îşi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată, astfel:

 • Dreptul la informare; persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoria de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea 677/2001 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces la date; persoana vizată are dreptul de a obţine de la  SEROUSSI la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, către SEROUSSI la adresa: S.C. NORADA S.A., 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc, nr. 40., jud. HR, sau prin e-mail la adresa: [email protected]; [email protected].
 • Dreptul de intervenţie asupra datelor, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit:
  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către Seroussi, conform pct. II. de mai sus.
 • Dreptul de opoziţie; persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către Seroussi.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; persoana vizata are dreptul de a cere şi de a obţine:
  1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
  2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. (a);
 • Dreptul de a se adresa justiţiei; fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

 

Clauze finale

Cardul cadou este un produs la purtător, nenominal, fiind transmisibil prin simpa remitere de la o persoană la alta, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul este transmisibil, putând fi utilizat şi de o altă persoană decât cea căreia i s-a oferit de către achizitorul iniţial. Seroussi nu îşi asumă răspunderea şi nu va înlocui cardul/cardurile cadou în caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. În aceste situaţii, soldul cardului cadou se consideră pierdut, nefiind posibilă nici un fel de despăgubire în legătură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a cardului cadou de către deţinătorul acestuia.

Seroussi îşi rezervă dreptul de a modifica regulile de utilizare a cardului cadou; orice modificare va fi comunicată în scris pe site-ul oficial www.seroussi.ro.

Prin achiziţionarea/utilizarea unuia sau mai multor carduri cadou clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Seroussi: www.seroussi.ro .

Back to Top