Carduri de fidelitate

Din dorința de a răsplăti clienții care se re-întorc în magazinele noastre, Brandul Seroussi a creat un card de fidelitate prin care beneficiați de 10% reducere din prețul oricărui produs din magazinele proprii.

Cum intrați în posesia unui card de fidelitate?

Oricare cumpărător, care achiziționează produse Seroussi în valoare de peste 500 Lei (TVA inclus) și completează un mic chestionar cu datele cerute, primește un card de fidelitate. Acest card intră în vigoare la următoarea cumpărătură.

O deosebită onoare pentru noi ar fi să vă numărăm printre clienții noștri fideli care beneficiază de o reducere de 10% din valoarea oricărui produs achiziționat într-unul din magazinele situate în:

Emitentul cardurilor de fidelitate Seroussi este SC NORADA SA, care își asumă dreptul de a hotărâ sistarea programului de fidelitate sau retragerea cardului.

Discountul de 10% nu este valabil pe durata campaniilor de promoție sau de reduceri de preț.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CARDULUI DE FIDELITATE SEROUSSI

Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de către NORADA SA.

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial (denumit în continuare "Regulamentul Oficial"), potrivit celor menționate mai jos.

Art. 1. Condiții de participare

Orice persoana fizică în vârsta de cel puțin 18 ani poate intra în posesia cardului de fidelitate Seroussi devenind astfel membru al Programului de fidelitate și beneficiar al avantajelor acordate în baza cardului de fidelitate la tranzacțiile efectuate.

Art. 2. Obținerea cardului de fidelitate SEROUSSI

Cardul de fidelitate poate fi obținut pe loc în oricare din magazinele SEROUSSI din lista de mai jos, după completarea formularului de înscriere, în baza bonului fiscal de minim 500 lei (TVA inclus).

Lista locațiilor magazinelor Seroussi participante la Programul de fidelizare:

Activarea cardului se face doar după completarea tuturor câmpurilor formularului de inscriere notate ca fiind obligatorii, în caz contrar formularul de înscriere nu este valid și în consecința, cardul de fidelitate nu va fi emis/activat.

Câmpurile obligatorii a fi completate sunt: nume, prenume, data nașterii, localitate/județ de domiciliu sau reședința, număr de telefon .

Câmpurile opționale a fi completate sunt: adresa de e-mail.

Câmpurile formularului de înscriere vor fi completate cu datele reale și exacte ale participantului care dorește să intre în posesia Cardului de Fidelitate.

Aceste câmpuri pot fi completate manual de către persoana fizică.

Cardul de fidelitate este unic, personal și netransmisibil.

Art. 3. Beneficiile Cardului de Fidelitate

Cardul de fidelitate SEROUSSI oferă detinatorilor săi urmatoarele beneficii:

 1. Reducere de -10% acordată pe loc din suma plătită cu numerar sau cu card bancar, la orice tranzacție efectuată în Magazinele SEROUSSI, cu excepția tranzacțiilor care au ca obiect următoarele produse:
  • produsele la care condițiile comerciale nu permit acordarea de beneficii/reduceri.
  • Reducerea de -10% nu se cumulează cu alte reduceri și sau beneficii.

NORADA SA își rezervă dreptul de a modifica, în mod unilateral, condițiile și /sau orice elemente componente ale acestor reduceri, modificările fiind publicate pe www.seroussi.ro.

Art. 4. Acordarea beneficiilor

4.1. Beneficiul menționat la Art. 3, punctul i se acordă pe loc, la orice tranzacție efectuată în numerar sau cu card bancar în magazinele SEROUSSI, cu excepția produselor menționate, și se reflectă în diminuarea sumei de plată a clientului pentru produsele achiziționate, indiferent de modalitatea de plată (cash, card). Reducerile nu se cumulează cu alte reduceri. De asemenea, nu se pot cumula reducerile mai multor posesori de card.

Art. 5. Folosirea cardului

Pentru a obține beneficiile aferente Programului de Fidelitate, așa cum sunt menționate în prezentul Regulament, clienții trebuie să precizeze personalului magazinului că este deținatorul unui Card de Fidelitate SEROUSSI și să-l prezinte înainte de efectuarea tranzacției, astfel încat cardul să poate fi trecut prin cititorul de bare.

Citirea codului de bare și recunoașterea codului de client permite în mod automat acordarea reducerii și a beneficiilor corespunzătoare.

O dată pe an, Organizatorul vă proceda la verificarea cardurilor în vederea invalidării acelor carduri de fidelitate care nu au fost utilizate timp de trei ani consecutivi.

Art. 6. Pierderea, furtul sau distrugerea cardului

În cazul în care cardul de fidelitate este pierdut, furat sau distrus, deținătorul cardului va comunica acest lucru, în scris, prin email la adresa [email protected]

Ulterior comunicării, cardul pierdut/furat sau distrus va fi inactivat de către Organizator și se emite un card nou pe baza datelor transmise de client.

Falsificarea acestui card se pedepseste conform legilor în vigoare.

Art. 7. Durata programului de fidelitate

Programul de fidelitate are durata nedeterminată. Organizatorul poate hotărâ în orice moment încetarea programului de fidelitate. Inștiințarea referitoare la incetarea.

Programului va fi realizată cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului în toate magazinele SEROUSSI și pe www.seroussi.ro.

Art. 8. Valabilitatea cardului

Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida cardurile de fidelitate care au fost utilizate cu incalcarea dispozițiilor prezentului Regulament sau ale prevederilor legale.

Invalidarea cardurilor de fidelitate presupune ștergerea/anonimizarea de care operator a tuturor datelor cu caracter personal aferente respectivelor.

Art. 9. Modificarea Regulamentului Oficial

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament si se angajeaza ca inaintea operarii unor astfel de modificari sa le faca publice prin intermediul site-ului www.seroussi.ro si al oricaror alte canale de comunicare pe care le considera oportune.

Art. 10. Serviciul de relații cu clienții

Pentru orice informatii legate de utilizarea , pierderea, obtinerea unui nou card de fidelitate SEROUSSI, va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail [email protected].

Art. 11. Protecția datelor cu caracter personal Conform Regulamentului european nr. 679/2016

Prezentul Regulament Oficial stă în mod gratuit la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat în magazinele SEROUSSI și pe site-ul www.seroussi.ro.

Participarea la Programul de fidelitate implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Prin participarea la Programul de fidelitate, participanții consimt în mod expres, în mod liber și în cunoștința de cauza că Organizatorul va colecta, stoca, extrage, consulta, utiliza datele cu caracter personal înscrise în formularul de card de fidelitate și în taloanele de participare completate cu ocazia concursurilor/tombolelor/promoțiilor.

Scopul efectuării prelucrării categoriilor de nume, prenume și data nașterii, localitate/județ sau reședința este eliberarea cardului de fidelitate și acordarea reducerilor aferente, precum și acordarea de premii în cazul participării la tombole, sau pentru informarea clientului în scop de marketing cum ar fi: promoții, produse noi, Evenimente din viața brandului Seroussi.

Scopul prelucrării datelor privind numărul de telefon și adresei de mail este acela de a comunica clientului diverse promoții, precum și lansări de colecții noi.

De asemenea, datele privind istoricul de cumpărături vor fi prelucrate prin intermediul deciziilor automate în interesul legitim al Organizatorului de a îmbunatați calitatea relației cu clienții săi prin prezentarea de oferte personalizate care să corespundă comportamentului de cumpărare al acestora.

Organizatorul va inceta prelucrarea datelor personale în scopul acordării beneficiilor în baza cardului de fidelitate, de îndata ce persoana iși va retrage consimțământul acordat pentru utilizarea datelor sale în acest scop.

De asemenea, în cazul în care participantul și-a exprimat consimțământul prin completarea formularului de acord/actualizarea datelor sale pentru că numărul de telefon și/sau adresa sa de email să fie prelucrate și în scop de marketing direct, Organizatorul va prelucra aceste date în vederea transmiterii de materiale și informații cu privire la campanii promoționale/oferte personalizate clienților fideli prin SMS și Newsletter.

Personalizarea ofertelor va fi realizată pe baza istoricului cumpărăturilor efectuate din Magazinele SEROUSSI. Organizatorul va păstra istoricul cumpărăturilor efectuate pentru o perioadă de 10 ani. O data pe an Organizatorul va proceda la anonimizarea cumpărăturilor efectuate mai vechi de 10 ani.

Organizatorul va inceta prelucrarea datelor personale în scop de marketing de îndata ce persoana iși va retrage consimțământul acordat pentru utilizarea datelor sale în acest scop sau se va opune prelucrării datelor sale în scopul de a primi oferte personalizate.

Pentru dezabonarea de la primirea prin SMS/email a materialelor și informațiilor cu privire la campanii promoționale/oferte deținătorul poate sa își retraga consimțământul fie prin prezentarea în magazin și completarea unui formular aferent, fie se va realiza în baza unei cereri scrisă a participantului (semnată și datată), adresată Norada S.A., la adresa de mail [email protected], sau la adresa de corespondență: NORADA S.A., Serviciul Marketing, 535600 Odorheiu-Secuiesc, strada Rakoczi Ferenc, nr. 40., jud. Harghita.

Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal, să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament Oficial și legislația în vigoare.

Conform Regulamentului 679/2016, participanții au urmatoarele drepturi:

dreptul de informare (art. 13) care presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate.

 • acces (art. 15), prin intermediul căruia persoana vizată obține din partea operatorului o confirmare a faptului că datele sale personale sunt sau nu prelucrate
 • rectificare (art. 16) care presupune posibilitatea de a solicita operatorului să rectifice datele inexacte care privesc persoana vizată;
 • restricționarea prelucrării (art. 18) apare în situația unei prelucrări inexacte, ilegale sau a exercitării dreptului la opoziție de către persoana vizată;
 • portabilitatea datelor (art. 20) reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și care include și dreptul de a transmite aceste date altui operator
 • opoziție (art. 21) presupune inclusiv dreptul de a se opune creării de profiluri.
 • dreptul de a fi uitat (art. 17) persoana vizată poate obține ștergerea datelor sale de către operator, în anumite condiții prevăzute în Regulament
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată (art. 22)
 • aveți, de asemenea, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Participanții la Programul Cardului Fidelitate își pot exercita oricand drepturile de mai sus, în scris, la adresa de corespondență: NORADA S.A., Serviciul Marketing, 535600 Odorheiu-Secuiesc, strada Rakoczi Ferenc, nr. 40., jud. Harghita. sau la adresa de email [email protected].

În cererea formulată, sunt rugați să ne precizeze adresa unde doresc să le comunicam informațiile (poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea li se va face numai personal). Pentru soluționarea eficientă a cererilor participanților aceștia sunt rugați să ne descrie detaliat contextul în care ne-au furnizat datele cu caracter personal. Astfel, la cererea scrisă a participantului, adresată NORADA S.A. la adresa de mail sau la adresa de corespondență semnalate mai sus, (datată și semnată), Organizatorul se obligă să onoreze cererile participanților, în măsura în care acestea nu sunt excesive, abuzive sau nejustificate.

Art. 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Programul de fidelitate SEROUSSI se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești competente de la sediul Organizatorului.

Back to Top