Promoție Mid Season de -30% în magazinele Seroussi la produsele selecționate!

Promoție Mid Season de -30% în magazinele Seroussi la produsele selecționate!

1. Organizatorul campaniei

1.1. Promoţia Mid season PV2019 Seroussi, este organizată de SC NORADA SA, cu sediul in Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean Nr. 225, având cod fiscal Nr. RO 4466322, înregistrată la Registrul Comertului sub Nr. J19/623/1993,.

1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Mid season PV2019 Seroussi”.

2.2. Campania promoţională se desfăşoară în România, în perioada 21.06-31.07.2019 (inclusiv), în magazinele SEROUSSI din toată ţara.

 

3. Produse participante la Campanie

3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă urmatoarele produsele, si se oferă: - promotie de 30% la urmatoarele

La cele 49 de produse SEROUSSI enumerate mai jos:

  Gest Grupa Model Articol
1 NSPI SB 17NEWHIDDINGS20BC 57
2 NSPI VB HAMILTON 57
3 NSPI VB HAMILTON 47
4 NSPI SB 17NEWHIDDINGS20BC 47
5 NSPI SB 17PIRAMID20BC 3538 1/3
6 NSPI SB 17NEWROWIE20BCRL 1932 3/4
7 NSPI PB PIPE 2080
8 NSPI SB GIZA22BCHF 2080
9 NSPI PB COOPER 2080
10 NSPI SB 17NEWROWIE20BCRS 2087 1/6
11 NSPI PB PIPE 2087 1/6
12 NSPI SB 17NEWROWIE20BC 21241 2/3
13 NSPI SB GIZA20BCN 353 1/L395
14 NSPI PB COOPER 58260/5AD
15 NSPI PB PIPE 58260/5AD
16 NSPI SB 17NEWROWIE20BC 58260/5AD
17 NSPI SB GIZA20BCN 74TG01 001/09
18 NSPI SB 17PIRAMID22ATHF 77378 5/6
19 NSPI PB PIPE 99
20 NSPI PB PIPE 99
21 NSPI PB PIPE 99
22 NSPI CB GIZA20BC/PIPE A096 211/03
23 NSPI SB 17PIRAMID25BCH ANDROS/2096
24 NSPI PB PIPE SPORT ANDROS/2096
25 NSPI SB 17PIRAMID25ATH ANDROS/2096
26 NSPI PB PIPE SPORT CABRERA COOL/2160
27 NSPI PB SLIM SPORT CABRERA COOL/2160
28 NSPI PB SLIM SPORT DIAMANT COOL/2263
29 NSPI PB PIPE SPORT DIAMANT COOL/2263
30 NSPI CB GIZA20BC/PIPE M1077U 1/18
31 NSPI SB 17PIRAMID20BC M8069M 554/3
32 NSPI SB 17HARVARD20BC WR918 150/2
33 NSPI PB COOPER WR918 150/2
34 NSPI PB PIPE WR918 150/2
35 NSPI CB 17NEWROWIE20BC/PIPE WR918 150/41
36 NSPI CB 17HARVARD20BC/COOPER WR918 150/41
37 NSPI PB PIPE Z 2080 0003/1026
38 NSPI SB GIZA22BCHF Z 2080 0003/1026
39 NSPI PB COOPER Z 2080 0003/1026
  Gest Gr. MODEL ARTICOL
1 NSPJ CBV 17HI20BC/COP/HARLEY 8164
2 NSPJ CBV 17HI20BC/PIPE/HARLEY 8164
3 NSPJ CB 17NEWROWIE20BCRL/PIPE 50G16 411/4
4 NSPJ CB 17NEWROWIE20BCRL/COOPER 50G16 411/4
5 NSPJ PB PIPE 189
6 NSPJ PB PIPE 189
7 NSPJ VB HARLEY SS 189
8 NSPJ VB HARLEY SS 189
9 NSPJ SB GIZA29BCH1FN 39492
10 NSPJ SB GIZA29BCH1FN 22090S 0010/0021

 

4. Dreptul şi condiţii de participare

4.1. De această campanie beneficiază orice persoană juridică sau persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii campaniei și care achiziţionează produsele în cadrul programului special indicat la art. 3.1.

 

5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

5.1. La achiziționarea produselor conform art. 3.1., cumpărătorul beneficiază de o reducere de 30%.

5.2. Pretul redus de vânzare pentru acordarea reducerii de 30% se calculează după următoarea formulă: Preț promoțional = pret vânzare vechi –30%.

5.3. Reducerea nu se cumulează cu alte promoții sau reduceri.

 

6. Mecanismul promoţiei

6.1. O persoană poate achiziționa mai multe produse care fac obiectul acestei promoții dacă produsele îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament.

6.2. Campania se desfășoară in limita stocului disponibil de produse.

 

7. Litigii si fraude

7.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participant la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

 

8. Regulamentul campaniei promotionale

8.1. Regulamentul campaniei promotionale este afișat si disponibil gratuit in magazinele participante si pe site-ul www.seroussi.ro pe toată perioada de desfășurare a promoției.

8.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Norada SA, Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean Nr. 225, judeţul Harghita sau la adresa de mail: office@seroussi.ro în atenţia Departamentului de Marketing în termen de maxim 2 zile de la producerea incidentului.

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

 

NORADA SA